SOSYAL SORUMLULUK ANLAYIŞI    
 

Toplumların refah düzeylerinin geliştirilmesi, gelişimin iktisadi, sosyal, kültürel ve çevresel açıdan sürdürülebilir kılınması için, bireylere ve devletlere olduğu kadar özel kurum ve kuruluşlara da önemli sorumluluklar düşmektedir.

Biz bu sorumluluk bilincimizi, verimli ve karlı çalışarak (iktisadi), yasalara uyarak (hukuki), kanunların ötesinde toplumsal norm ve beklentilere uygun davranarak (ahlaki) ve toplumsal sorunların çözümüne gönüllü katkıda bulunarak (sosyal) en iyi şekilde yerine getirmeye gayret ediyoruz.

Fiyo Group, kurumsal sorumluluklarının bilincinde çalışarak, bu bakış açısını iş yapış modellerine ve iş ortamına da yayarak topluma değer katmayı hedeflemektedir. Fiyo Group için, "Kurumsal Sosyal Sorumluluk" anlayışı, bir bütün olarak ülkemizin ve dünyamızın geleceğine dair bir duyarlılık ve algı oluşturmaya, bu algıyı mümkün olduğunca yaymaya, yaygın olduğu kesimlerde ise derinleştirmeye dayanmaktadır. Grubun ve grup şirketlerinin eğitim, kültür, spor, sağlık ve çevre alanlarında yürüttüğü projeler ve sunduğu sürekli ve etkin destek, bunun en önemli kanıtıdır. Fiyo Group destek verdiği tüm bu alanlarda, sorumluluklarının bilincinde, topluma öncü ve örnek olmaya çalışan bir vizyonla hareket etmektedir.